Metro Manila · Ospital ng Makati

Ospital ng Makati "/var/ezdemo_site/storage/images/media/manila/images-manila/unnamed-and-untagged/ospital-ng-makati/758730-1-eng-GB/Ospital-ng-Makati_zoom_image.jpg" 2000 1015 Ospital ng Makati